دانلود<تحقیق هويت وعزت نفس>

دانلود تحقیق هويت وعزت نفس , پاورپوینت هويت وعزت نفس , تحقیق در مورد هويت وعزت نفس , مقاله هويت وعزت نفس , دانلود پاورپوینت هويت وعزت نفس ,تحقیق دانش آموزی هويت وعزت نفس , پروژه هويت وعزت نفس , تحقیق درباره ی هويت وعزت نفس , تحقیق راجع به هويت وعزت ,,, تحقیق هويت وعزت نفس با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق هويت وعزت نفس. هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مشخصات فایل :
موضوع : هويت وعزت نفس ،
قالبندی : Word ( قابل ویرایش )
تعداد صفحات : 64


بخشی از متن تحقیق :

1-1- مقدمه
1-2-موضوع تحقيق
1-3-اهداف تحقيق
1-4-اهميت موضوع
1-5-دلايل انتخاب موضوع
1-6-سوالات تحقيق
1-7-تعاريف عملياتي واژه ها

1-1-مقدمه
انسان
درزندگي به دنبال معنايي مي گرددكه به خاطرآن زندگي مي كندوبارشدعقلاني
فرددردوره نوجواني توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهم حقيقت ، زيبايي ومرگ
ونيستي كه دركل معناي زندگي است جلب مي شود. نوجوان تمام روابط وباورهايي
راكه دردوران كودكي بدون چون وچراپذيرفته است موردپرسش وترديدقرارمي
دهدوسعي مي كندباتوجه به شخصيت شكل پذيرواستقلال جوي خودنظامي ازارزشها
بدست آورد.
بسياري ازنوجوانان همان طوركه (( آدلوم )) بيان مي كند، وقتي
براي اولين باربه دنياي اطراف خودمي نگرندوسعي مي كنندتاشخصيت
خودراارزيابي نماينداحساس مي كنند كه درباره جهان ومعناي وجودانسان وحتي
خودشان نيازمندپاسخ هستند( احمدي ، 1377 )
بنابراين دوران نوجواني به
سبب تغييرات شديدجسماني ورواني وازطرف ديگرانتظاراتي كه خانواده وجامعه
ازنوجوان داردوسايرعواملي كه درروندرشدوتكامل نوجوان تاثيرمي گذاردبرحساسيت
اين دوره مي افزايد.
براين اساس مسئله پذيرش نوجوان ، حمايت ، راهنمايي
ومساعدت به نوجوان دركسب هويتي مستقل وارزشمندازاهميت فراواني برخورداراست
. نوجوان دراين دوره نيازمنددريافت رهنمودهاي اساسي جهت دستيابي به يك
زندگي هوقمنداست . انسانهابه حفظ يكتايي وحدت ومركزيت خودتوجه دارنداما
علاقمند به بيرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات ديگروطبيعت هستند. انسانها
براي كشف وجودخودعلاقمند ومايلندهويت شخصي خودراپيداكنندياخلق كنندوآغازاين
علاقمندي به دوران نوجواني برمي گردد ...