دانلود<مبانی نظری هراس اجتماعی وعزت نفس>

مبانی نظری هراس اجتماعی وعزت نفس مبانی نظری هراس اجتماعی وعزت نفس با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری هراس اجتماعی وعزت نفس. هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید . مبانی نظری هراس اجتماعی وعزت نفس فصل دوم پيشينه تحقيق 4 تعريف هراس 6 زمينه تاريخي فوبيك 8 تعريف هراس اجتماعي 13 موقعيت هاي متداول هراس اجتماعي 16 تشخيص هراس اجتماعي 17 عوامل موثر در رفتارهاي فوبيك 17 درمان فوبي اجتماعي 18 درك و فهم افكار نگران و با خود صحبت كردن 20 رفتار درماني 20 شناخت درماني 21 ماهيت عزت نفس 21 اهميت عزت نفس 22 فرآيندهاي افزايش عزت نفس تعريف هراس : زندگي را بي ترس سپري كردن ممكن نيست . همه ما مواقعي را همراه گونه اي ترس از قبيل اولين صحبت در مقابل جمع تجربه كرده ايم ؛ مواقعي مثل امتحان دادن كه اندكي ترس در واقع مفيد هم بوده است ، در واقع احتياط ناشي از ترس درباره آب ، خيابان ها و كارهاي خطرناك براي افراد مفيد است . فوبي نوع خاصي از ترس است . وقتي ترس واپس زده شده به شي خاصي منتقل مي شود ترس حاصله را فويبا ( هراس ) مي نامند . بيشتر مردم يك يا چند فوبياي خفيف دارند كه معمولاً از موش ، مار و حشرات و ساير جانواران موذي است . اما در بعضي از افراد اين نوع ترسها چنان شديد است كه قابل تحمل نيست جاهاي بسته يا باز مكانهاي بلند ، حيوانات ، تاريكي و گروه كثيري از موقعيتها و اشياي خاص اين مردم را به وحشت مي اندازد . واكنش ترس آنان به هركدام از اين موارد خاص ، آنچنان شديد است كه اصطلاحاً آن را فوبيا ( ترس مرضي ) گويند . شعاري نژاد ( 1364 ) ، فوبي عبارت است از ترس مرضي و غير عادي و غير منطقي كه شخص خود به غير منطقي بودن آن متوجه است لكن ، نمي تواند خود را از شر آن خلاص كند ، در پيدايش اين بيماري سه دوره مي توان مشخص كرد : 1 - شكست در زندگي و از دست دادن ابتكار . 2 - بازگشت به موقعيت هاي رقابت آميز اوليه . 3 - جانشين كردن وابستگي به جاي خودنمايي و عرض اندام . به طور كلي فوبي عبارات است از ترس مبرم ، مفرط و غير منطقي از يك شي فعاليت و يا موقعيت كه ميل جبرآميزي را براي اجتناب از آنها به وجود مي آورد . چنين ترسي را خود شخص بسيار افراطي و غير منطقي تشخيص مي دهد .